Arkitektur

OSE samarbeider med aktuelle aktørar i prosjekt der det er nødvendig å hente inn eksterne ressursar og kompetanse.