Vatn, avløp og overvatn (VAO)

OSE tek på seg prosjektering av vatn og avløpsanlegg, alt frå mindre anlegg til større fellesanlegg. Vi utarbeider alt frå tilbodsdokument, hentar inn prisar, samt kontrahering av utførande til detaljering og arbeidsteikningar.

Les meir om private avløpsanlegg her