Veg og bru

OSE tek på seg prosjektering av vegbygging med tilhøyrande tekniske anlegg og bruer og kan utarbeide alt frå tilbodsdokument, hente inn prisar, samt kontrahering av utførande til detaljering og arbeidsteikningar.

I prosjekteringsgrunnlaget nyttar vi gjeldande plangrunnlag, handbøkene til Statens vegvesen og/eller kommunal veg/gatenorm.