Rehabilitering av dam, Holevatnet i Stryn kommune

OSE ved Edvard Solheim er prosjektleiar for Stryn kommune si rehabilitering av dam Holevatnet.

Kontraktsum på prosjektet er 35 millionar, inkludert mva.

Dam Holevatnet er hovud drikkevasskjelda i Stryn, og det er derfor særs viktig at arbeidet blir rett utført. Dette tek Edvard Solheim i OSE ansvaret for å fylgje opp.