Uavhengig kontroll, Sandøra settefiskanlegg

OSE er ansvarleg for uavhengig kontroll av prosjektet Sandøra settefiskanlegg, som ligg på Skjervøya i Troms. Anlegget byggast delvis på ei sjøfylling, og inneheld kaianlegg og drifts- og administrasjonsbygg. Utbyggar er Marine Harvest. Les meir om uavhengig kontroll