Takst

Taksering av fast eigedom handlar om verdsetting av m.a. tomter, bygningar og opparbeida anlegg i samband med kjøp og sal, finansiering, tilstands- og skadevurdering.

Kompetanse, erfaring og habilitet er viktige eigenskapar for takstmenn. Formell fagutdanning, kontinuerlig etterutdanning og sertifisering gir høg grad av kompetanse. Våre 6 takstmenn har sivilingeniør-, ingeniør-, teknikar- og byggmeister-utdanning, og er sertifisert av Norsk Takst (tidlegare NTF). Dette gir kundane våre trygg vurdering av verdiane deira innan fast eigedom.

Vi dekker alle område innanfor:

– Bolig
– Næring
– Landbruk

Og utfører alle typer verdivurdering og taksering, mellom anna:

– Verdi- og lånetaksering
– Tilstandsvurdering
– Reklamasjonsvurdering
– Skadetaksering
– Naturskadetaksering
– Skadeskjønn
– Byggelånskontroll
– Uavhengig Kontroll (UK)

I tillegg til kompetansen på taksering har takstmennene nært samarbeid med våre andre tilsette med kompetanse og erfaring på byggeteknikk, prosjektstyring og arealplanlegging.

Takseringstenester vert fakturert til aktuell timepris etter medgått tid eller fastpris for spesielle oppdrag. Generell timesats er kr. 1.140,- eks. mva.