Ulstein Bil

OSE har prosjektert utbygginga av sals- og verkstadsareal for Ulstein Bil. No er sjølve bygginga undervegs – og her bidreg OSE med prosjektstyring!
Her er vi pådrivarar i heile prosessen – frå utvikling av idear, til å få ideane ned på papir, og til styringa av sjølve byggeprosessen. Undervegs gir OSE råd, som er med på å realisere byggherren sine visjonar!