Skal du bygge hus? Er du nysgjerrig på kva plan- og bygningslova seier om ditt prosjekt? Eller treng du ein kartteneste for å kome eit steg vidare i prosessen?

Vår verktøykasse byr på ei rekke tenester for deg og ditt prosjekt. Framleis usikker? Nøl ikkje med å ta kontakt med oss!

Kommunekart Ørstakart Sunnmørskart Plan- og bygningslova Se eiendom Kartteneste Miljøstatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan Gardskart ROS-analyse rettleiar Reguleringsplanrettleiar Byggteknisk forskrift (TEK17) Sketch up Kulturminnesøk Direktoratet for byggkvalitet Byggesaksforskriften (SAK10) Verktøy for tilsette (krev passord)