Skal du bygge hus? Er du nysgjerrig på kva Plan- og bygningslova seier om ditt prosjekt? Eller treng du ein kartteneste for å kome eit steg vidare i prosessen? I verktøykassa finn du lenker til tenester som OSE nyttar i arbeid med ulike prosjekt. Tenestene er òg tilgjengelege for deg.

Kommunekart Kartteneste ØrstaKart Sunnmørskart Plan- og bygningslova
Se eiendom Kartteneste MiljøStatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan
Gardskart ROS-analyse rettleiar ReguleringsplanrettleiarByggteknisk forskrift (TEK17)
Sketch Up Kulturminnesøk Direktoratet for byggkvalitet Byggesaksforskriften (SAK10) 

Verktøy for tilsette (krev passord)