Skal du bygge hus? Er du nysgjerrig på kva Plan- og bygningslova seier om ditt prosjekt? Eller treng du ein kartteneste for å kome eit steg vidare i prosessen? I verktøykassa finn du lenker til tenester som OSE nyttar i arbeid med ulike prosjekt. Tenestene er òg tilgjengelege for deg.

Kommunekart Ørstakart Sunnmørskart Plan- og bygningslova Se eiendom Kartteneste Miljøstatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan Gardskart ROS-analyse rettleiar Reguleringsplanrettleiar Byggteknisk forskrift (TEK17) Sketch up Kulturminnesøk Direktoratet for byggkvalitet Byggesaksforskriften (SAK10) Verktøy for tilsette (krev passord)