Skal du bygge hus? Er du nysgjerrig på kva Plan- og bygningslova seier om ditt prosjekt? Eller treng du ein kartteneste for å kome eit steg vidare i prosessen?

I vår verktøykasse finn du lenker til fleire tenester som OSE nyttar i arbeid med ulike prosjekt. Tenestene er òg tilgjengelege for deg.

Kommunekart Kartteneste ØrstaKart Sunnmørskart Gardskart  Se eiendom   Kartteneste MiljøStatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan Plan- og bygningslova ROS-analyse rettleiar Reguleringsplanrettleiar Byggteknisk forskrift (TEK17) Kulturminnesøk Sketch Up Direktoratet for byggkvalitet  Byggesaksforskriften (SAK10)    Verktøy for tilsette (krev passord)