Her har vi samla lenker til ulike tenester som er til god hjelp i vårt arbeid, og desse er tenester som er tilgjengelege òg for deg.

Kommunekart Kartteneste ØrstaKart Sunnmørskart Gardskart  Se eiendom   Kartteneste MiljøStatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan Plan- og bygningslova ROS-analyse rettleiar Reguleringsplanrettleiar Byggteknisk forskrift (TEK17) Kulturminnesøk Sketch Up Direktoratet for byggkvalitet  Byggesaksforskriften (SAK10)    Verktøy for tilsette (krev passord)