Viddal Kraftstasjon

I samband med utbygginga av Viddal Kraftstasjon har vi samarbeid med Tussa Energi AS og Sivilarkitekt MNAL Knut Brekke utført byggteknisk prosjektering og teikning av kraftstasjonsbygget.

OSE AS har utarbeidd:

  • Utomhusplan med tilkomstveg og utløpskanal.
  • Konstruksjons-/armeringsteikningar for heile stasjonsbygget inkl. forankringskloss av innløpsrør og avløp «foss».
  • Leidningsplan for VA og trekkerør.
  • Samanstilling av innløpsrør/kuleventil/turbin/generator/trafo.